Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

12/4/2019 10:55:12 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

     TRƯỜNG MN LÊ HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

(Từ ngày 2/12/2019 đến ngày 8 /12/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

   2/12

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Ba

3/12

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Đ/c Bảy kiểm tra ở Cao Quảng

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Đ/c Bảy kiểm tra ở Cao quảng

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Thứ Tư

4/12

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Thứ Năm

5/12

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Đ/c Bảy làm việc ở Phòng GD

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Đ/c Bảy làm việc ở Phòng GD

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Thứ Sáu

6/12

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Hà nghỉ phép

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Thứ Bảy

7/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

8/12CN

  

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 11/25/2019 8:45:46 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/21/2019 11:07:34 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 11/11/2019 8:38:09 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/4/2019 8:48:42 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 10/28/2019 2:21:13 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 10/22/2019 9:00:03 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 10/14/2019 8:43:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 10/8/2019 8:24:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 10/8/2019 8:17:57 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 9/23/2019 11:21:37 AM

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0916259788 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình