Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

10/22/2019 9:00:03 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

     TRƯỜNG MN LÊ HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

(Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

   21/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Ba

22/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Tư

23/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Năm

24/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy làm việc ở Phòng GD

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy làm việc ở Phòng GD

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Thứ Sáu

25/10

Sáng

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Thứ Bảy

26/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

27/10CN

  

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0916259788 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình