Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

10/14/2019 8:43:18 AM

  PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

     TRƯỜNG MN LÊ HÓA

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

   14/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Ba

15/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

 

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Tư

16/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Năm

17/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Sáu

18/10

Sáng

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Chiều

Làm việc bình thường

Đ/c Bảy dự hội thảo ở Bình Định

Dạy học bình thường

 

Làm việc bình thường

Học bình thường

 

 

Thứ Bảy

19/10

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

20/10CN

   

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với công việc do cá nhân thực hiện, ghi rõ tên người thực hiện.

 

 

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0916259788 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình